Privacy Statement

Powerboat.nu kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Powerboat.nu, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van bijvoorbeeld een contactformulier op de website aan Powerboat.nu verstrekt.
Powerboat.nu kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres.

 

Gebruik van uw gegevens

De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor Powerboat.nu. Wanneer u deze website bezoekt, een reservering plaatst, vragen wij u o.a. uw naam, adres, bank- en/of betalingsgegevens op te geven. Powerboat.nu gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 

 • Om onze diensten te verlenen, uw boeking te reserveren en te factureren;
 • Om u op de hoogte te houden van nieuws en ontwikkelingen binnen uw aanvraag
 • Om eventuele vragen te beantwoorden over onze dienstverlening.
  De uitkomsten worden intern gebruikt met als doel de dienstverlening van Powerboat.Nu te verbeteren;
 • Om de website voor u te verbeteren.

 

Powerboat.nu garandeert dat persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd en niet zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt. Uw gegevens worden door middel van technische maatregelen beschermt tegen verlies of illegale verwerking.

 

Bewaren van uw gegevens

Powerboat.nu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Uw rechten

U heeft het recht op elk gewenst moment uw gegevens zoals deze door Powerboat.nu worden bewaard, in te zien. Als (een deel van) deze gegevens onjuist zijn, kunt u Powerboat.nu verzoeken deze gegevens aan te passen, aan te vullen of te verwijderen. Stuur uw verzoek aan info@powerboat.nu aan Powerboat.nu.
Powerboat.nu zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Delen met anderen

Powerboat.nu verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Echter worden alleen de gegevens verstrekt die voor dit doel van belang zijn.

 

 

 

Contact

Als u vragen heeft over de Powerboat.nu Privacy Statement,
kunt u contact opnemen met Powerboat.nu door een mail te sturen naar info@powerboat.nu 

Hallo,
hoe kunnen we je helpen?
Door op het pijltje te drukken kan je ons via Whatsapp contacten.
Powered by